Centrum Kultury Gminy Markowa – Oddział w Husowie
oraz Biblioteka Publiczna w Husowie

ogłaszają VII edycję konkursu fotograficznego

organizowanego dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

pod hasłem: „A to Polska właśnie…”

1.Tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną i zawierać się w jednej
z trzech kategorii:
A. „Natura – najpiękniejsza modelka”- zdjęcia przyrodnicze
B. „Wydarzenia wielkie i małe”- fotoreportaż (składający się z 5 zdjęć)
C. „U nas…” (fotografie wykonane na terenie gminy Markowa)
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
A. do 14 roku życia
B. powyżej 14 roku życia
3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do  trzech prac (fotoreportaż liczony jest jako jedna praca)
4. Prace należy zgłaszać w formie elektronicznej (pliki JPG o minimalnej rozdzielczości 800×600 pikseli). Zdjęcia wraz z opisem należy przesłać mailem do dnia 11.11.2014r. do godziny 24:00 na adres: konkurs@husow.pl
Opis zdjęcia powinien zawierać:
A. Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania
B. Wiek autora
C. Tytuł pracy, kategoria do której autor zalicza swoją pracę
D. Miejsce i czas wykonania fotografii
5. Najlepsze prace zaprezentowane zostaną na stronie internetowej www.ckgm.pl, www.husow.pl  oraz podczas wystawy pokonkursowej w Ośrodku Kultury w Husowie, wszystkie zgłoszone prace zaprezentowane zostaną podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w formie prezentacji multimedialnej.
(Warunkiem przygotowania wystawy jest zgłoszenie minimum 25 prac łącznie przez wszystkich uczestników konkursu).
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac.
7. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym