W pierwszy weekend września delegacja husowian brała udział w IV Dniach Tynieckich w Tyńcu Małym. Orkiestra Dęta, Kapela Podwórkowa „Misie” oraz Grupa Teatralna „Trema” zostały zaproszone przez sołtysa Tyńca Małego a jednocześnie prezesa Stowarzyszenia „Nasz Tyniec Mały” pana Janusza Gargałę, do uczestnictwa w Dniach Tynieckich, związanych z dożynkami a także odpustem parafialnym. Delegacji przewodził sołtys wsi Husów pan Kazimierz Kwolek.

Powiązania pomiędzy tymi tak odległymi geograficznie miejscowościami są oczywiste: znaczna część mieszkańców Tyńca jest potomkami osadników, którzy w 1947 roku przenieśli się z Husowa do Tyńca Małego. Husów w okresie powojennym był wsią bardzo ubogą i bardzo przeludnioną, panował ogromny głód ziemi, gospodarstwa były rozdrobnione aż do absurdu. Wówczas prof. Wincenty Styś zorganizował osadników z Husowa w liczbie 40 rodzin, którzy udali się do Tyńca Małego, gdzie mogli na tzw Ziemiach Odzyskanych rozpocząć nowe życie. Mieszkańców obu miejscowości łączą więc liczne więzy rodzinne i przyjacielskie.

Uczestnicy wyjazdu w sobotnie przedpołudnie mogli zwiedzić Wrocław, wieczorem Amatorska Grupa Teatralna „Trema” przedstawiła na scenie tynieckiej świetlicy sztukę Michała Bałuckiego „Klub Kawalerów”, w niedzielę podczas dożynek zaprezentowała się Orkiestra Dęta wraz z grupą Mażoretek oraz kapela Misie.

Poza występami wyjazd był okazją do wielu spotkań, wspomnień, refleksji.

autor: Iwona Nosek
zdjęcia: CKGM
Galeria

 

Podziękowanie:

Delegacja husowian w IV Dniach Tynieckich w Tyńcu Małym – Podziękowanie
Tagi: