22 listopada w Rzeszowie Orkiestra Dęta z Husowa brała udział w akcji „Szlachetna paczka”. Przemarsz rozpoczął się o godzinie 10.30 spod fontanny multimedialnej przez ul. 3-go Maja na rynek Rzeszowski. Wraz z orkiestrą przyjechały Mażoretki. Była również telewizja i dziennikarze, których zadaniem było nagłośnienie całej akcji.

 

 

 

 

SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. W tym roku SZLACHETNA PACZKA jest organizowana czternasty raz . Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku, kiedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin.

Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. Tylko w 2013 roku Paczka połączyła 617 tysięcy Polaków, a wartość społeczna projektu przekroczyła 300 mln złotych!

W tym roku w mądrej pomocy planujemy połączyć 700 tys. osób, a Paczka będzie organizowana w ponad 570 lokalizacjach w całej Polsce.

Źródło: http://www.szlachetnapaczka.pl/

tekst: Kinga Kustrowska

zdjęcia: blekitna.tv

Orkiestra Dęta podczas przemarszu Szlachetnej Paczki w Rzeszowie