Informacja o składzie Gminnej Komisji WyborczejMarkowej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi w Gminie Markowa, harmonogramie dyżurów członków GKW w celu zgłaszania kandydatów na sołtysów wsi do poszczególnych sołectw oraz formularze zgłoszenia do pobrania

INFORMACJA

 

 Informuję się, że zgodnie z uchwałą Nr III/9/14 Rady Gminy Markowa z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi w Gminie Markowa, została powołana Gminna Komisja Wyborcza w Markowej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi w Gminie Markowa w następującym składzie:

  1. Flejszar Barbara – radna Rady Gminy Markowa,
  2. Małecka Jadwiga – radna Rady Gminy Markowa,
  3. Podolec Barbara – radna Rady Gminy Markowa,
  4. Szylar Jacek – radny Rady Gminy Markowa,
  5. Szylar Urszula – pracownik UG Markowa.

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Markowa z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi w Gminie Markowa, został ustalony harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Markowej w celu zgłaszania kandydatów na sołtysów wsi do poszczególnych sołectw.

 

21 stycznia 2015 roku (t.j. środa) od godz. 10.00 – 15.00 dyżur pełnić będzie radny Jacek Szylar.

22 stycznia 2015 roku (t.j. czwartek) od godz. 10.00 – 15.00 dyżur pełnić będzie radna Jadwiga Małecka.

23 stycznia 2015 roku (t.j. piątek) od godz. 8.00 – 14.00 dyżur pełnić będzie radna Barbara Podolec. Z kolei od godz. 14.00 – 17.00 dyżur pełnić będzie radna Jadwiga Małecka wraz z radnym Jackiem Szylarem.

Zgłoszenia będą przyjmowane w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy Markowa (I piętro, pokój obok sekretariatu).

Formularze w celu zgłoszenia kandydatów na sołtysów można będzie pobrać w Urzędzie Gminy Markowa w pokoju nr 23 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, bądź na stronie internetowej Urzędu Gminy Markowa www.markowa.pl

Wójt Gminy Markowa

/-/ Tadeusz Bar

źródło: UG Markowa

Obwieszczenia, Komunikaty, Zawiadomienia