W niedzielę 26 listopada 2017 roku odbyła się Uroczystość poświęcenia Krzyża i odsłonięcia tablicy na miejscu upamiętniającym rozebrany w 2007 roku kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła. Stanowiła ona podsumowanie Inicjatywy pt. „Śladami historii Husowa”.

Uroczystość ta zbiegła się z Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata , która obchodzona jest w Kościele katolickim w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Mszę Świętą uświetniła Orkiestra Dęta przy OSP w Husowie. Jednym z zaproszonych gości był ksiądz prałat Marian Wrona, rodak husowski, który wygłosił homilię nawiązującą do historii Husowa. Po zakończeniu Mszy Świętej ksiądz prałat Marian Wrona wraz z księdzem proboszczem Tadeuszem Urbanem i księdzem Pawłem Zającem dokonali poświęcenia Krzyża i figury Matki Bożej.

Odsłonięto także tablicę upamiętniającą rozebrany neogotycki kościół oraz historię parafii w Husowie. Ponadto wmurowano „kapsułę czasu”, w której umieszczono m. in. fragment posadzki rozebranego kościoła oraz opis Inicjatywy i Uroczystości.

Kilka słów o Inicjatywie
Wiosną 2017 roku zrodził się pomysł opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. Powstała grupa nieformalna pod nazwą „Razem dla historii Husowa”, w skład której weszli: Barbara Podolec, ksiądz Paweł Zając i Mateusz Gargała. Inicjatywie tej patronuje Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne TAHUMA, którego przedstawicielem zaangażowanym w realizowany projekt i koordynującym prace jest Małgorzata Kot.

Celem projektu „Śladami historii Husowa” było ocalenie od zapomnienia historii, zabytków oraz zasłużonych dla Husowa osób. W sierpniu 2017 roku minęło 10 lat od rozebrania starego kościoła. Głównym celem tej Inicjatywy było to, aby upamiętnić nieistniejącą już świątynię. Oprócz tablicy upamiętniającej dawny kościół i historię parafii, opracowane zostały także tablice, które opisują: kaplicę nagrobną rodziny Pielów, grobowiec dawnych właścicieli Husowa rodziny Oborskich, patrona szkoły – poetę Jana Raka, księdza Piotra Wenca oraz Ignacego i Wandę Błaszkiewiczów – rodziców księdza biskupa Tadeusza Błaszkiewicza. Ponadto wydrukowanych zostało 2 tysiące folderów historycznych. Inicjatywa została zrealizowana w ramach Projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON – Rozwój i Innowacja”. Na miejscu upamiętniającym rozebrany kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła zamontowano Krzyż, figurę Matki Bożej, tablicę pamiątkową oraz oświetlenie. Dzięki społecznej pracy i wsparciu wielu osób wymurowany został zarys świątyni oraz chodnik.
Podziękowania

Jest bardzo wiele osób, firm, organizacji, które pomagały na różnych etapach realizacji projektu „Śladami historii Husowa” . Bardzo trudno jest podziękować każdemu z osobna. Organizatorzy są wdzięczni wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania projektu „Śladami historii Husowa”. W krótkim filmie przekazujemy podziękowania dla wszystkich, którzy bezinteresownie pracowali, pomagali oraz wspierali materialnie i finansowo nasze prace.

 

 

autor: Mateusz Gargała

 

Uroczystość poświęcenia Krzyża i odsłonięcia tablicy pamiątkowej