Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego w Husowie”

Pomyłkowo podany został niewłaściwy nr tel. do kontaktu, właściwy to 609727010

Również omyłkowo podano nieprawidłowy adres e-mail, właściwy to: tediku1965@gmail.com

Postępowanie zostało unieważnione.

Unieważnione Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku kościoła parafialnego w Husowie