W czasie tegorocznych ferii Ośrodek Kultury wraz z biblioteką zorganizował cykl zajęć dla dzieci. Odbywały się one we wtorki, czwartki i piątki, ogółem wzięło w nich udział 87 dzieci.

Zajęcia były urozmaicone, znalazły się w nich elementy tradycji świątecznych, wiedzy o swojej miejscowości, rozwijały spostrzegawczość, pozwoliły na kontakt z kulturą żywego słowa.

We wtorki odbywały się zajęcia plastyczne i manualne: dzieci wspólnie tworzyły szopkę betlejemską, samodzielnie rysując do niej poszczególne postacie, odbył się także konkurs rysunkowy, w którym dzieci tworzyły ilustracje do baśni.

Natomiast w czwartki w programie zajęć znalazły się kalambury, konkurs wiedzy o Husowie, oraz scenki teatralne, oparte na wierszach Jana Brzechwy, do których dzieci samodzielnie przygotowały kostiumy i w których występowały. Inscenizacje odbyły się na sali teatralnej, co pozwoliło poczuć atmosferę przedstawienia teatralnego.

Ponadto dzięki pomocy harcerzy z 5 DW „Knieja” oraz członków Stowarzyszenia „Dobra strona wsi” program został wzbogacony o pląsy, zabawy ruchowe oraz podstawy gry w bilard.

W piątki dzięki pomocy pani Barbary Szlęk odbywały się spotkania taneczne dla najmłodszych.

 

Ferie w Ośrodku Kultury