OGŁOSZENIE

 Zawiadamiam, że w dniu 13 września 2015 roku (niedziela) o godz. 12.15 w Domu Społecznym w Husowie odbędzie się:

ZEBRANIE WIEJSKIE

mieszkańców wsi HUSÓW

 

Tematyka zebrania:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków przyznanych na budowę parkingu we wsi Husów (obok kościoła) na budowę drogi „Boratynówka” (nawierzchnia asfaltowa).
  2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatkowych środków finansowych z mienia wiejskiego sołectwa Husów z roku 2015.
  3. Wybór koncepcji budowy przedszkola w Husowie (koło „Agronomówki”).
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W przypadku braku quorum ustala się termin dodatkowy, dnia 13 września 2015 roku o godz. 12.30.

Zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu                                            Sołtys wsi Husów

Kazimierz Kwolek

UG Markowa
Zebranie wiejskie w Husowie